Profil Pres

Preduzeće za pružanje štamparskih usluga.

PIB: 100483219
MATIČNI BROJ: 56433414
Bulevar Vuka Karadžića 31
32000 Čačak
FAX: 032.55.63.136

 

Tel: 032.55.63.136
Mob: 063.329.626

Kontaktirajte nas