Zaštite sadržaj vašeg pakovanja

  • Postavljanjem Al-poklopca na Vašu ambalažu ispunili ste zahteve ISO sistema kvaliteta i svrstali se u grupu proizvođača čiji su proizvodi prepoznatljivi.

  • Proizvodi koji ispod mehaničkog šafa,poklopca itd.,nemaju zaštitnu Al-foliju ne mogu se izvoziti.

  • Postavljanjem Al-poklopca na Vašu ambalažu sprečili ste prodor vazduha do sadržine Vašeg pakovanja što omogućava i duži rok trajanja a mirisi i arome ne mogu izvetriti.

  • Nijedan mehanički zatvarač-poklopac ne dihtuje idealno,ali ako ste zavarili Al-poklopac neće doći do prosipanja ili curenja sadržine usled slabo dihtujućeg poklopca

  • Proizvodi zaštićeni na ovaj način garantuju da do sadržine Vašeg pakovanja može doći isključivo kupac tog pakovanja.

  • A kako je kupac svetinja koja se mora poštovati, sve ovo i činimo da bismo ga privukli i pokazali mu da poštujemo svaki njegov dinar.